חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר בשעת הסכם העבודה לא ידעו העובד והמעביד מה מנהג ( תעריף) המקום?

תשובה:

אם בשעת הסכם העבודה  אשר מוסכם עליהם או בתחילת העבודה לא ידעו העובד והמעביד מה מנהג ( תעריף) המקום, אזי אם ההסכם ביניהם אינו נוגד את כללי המקום הולכים לפי מנהג המקום הקבוע.

פוסק: הרב העניך יצחק רוזנבלט

ספר: עובד ומעביד

מקור: פרק ט סעיף ד וראה פרק כב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: עובד ומעביד

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה