חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאכול בשבת מנה חמה?

תשובה:

אם מדובר במנה חמה שעבר בישול לפני כן ולא הגיע לדרגת בישול העושה אותו ראוי לאכילה אלא טעון בישול נוסף אסור לבשלו בשבת  על יד שיערה מים מכלי ראשון.

באופן מעשי  יהיה מותר לחמם מנה חמה לאשכנזים בכלי שלישי ולספרדים בכלי שני. 

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: שאילת שלמה - שו"ת

מקור: חלק ד סימן פח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה