חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לבחור אישה לתפקיד מנהיגות וכו'?

תשובה:

אין מניעה הלכתית שאישה תיבחר להיות חברה בוועד עובדים, מזכירות או הנהלה.

פוסק: הרב אליהו אברזל

ספר: שו"ת דברות אליהו

מקור: חלק ז סימן קכב וראה גם תחומין ז' עמוד 519 הגר"מ מרדכי אליהו. וראה אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מה

תשובה נוספת:

 נראה שאישה וגר יכולים לשמש כמנהיגים, ואפייו כגדולי הדור שכח הנהגתם מחייבת
את הסמכות. אישה וגר יכולים לשמש מורי הוראה וללמד תורה ופוסקים. תפקידים שהסמכות בהם
נקבעת לפי כישורי המועמדים והסמכות יונקת מהכישורים, יכולים לשמש בהם אישה וגר. יכולים
הם לדון מבלי כפייה. יש ספק אם הם יכולים לקבל סמכויות על ידי בחירות דמוקרטיות שדינם כמי
שהקהל קיבלוה עליהם, ולדעת הרבה מן הפוסקים הדבר מותר, ולכן באישה יש להקל בדבר. כיוון שעצם האיסור יש בו מחלוקת ראשונים, בכל תפקיד יש לחלק ברורות, אם יש בו מכח הסמכות או מכח
ההנהגה.

פוסק: הרב אליהו בקשי דורון

ספר: שו"ת בנין אב

מקור: חלק א סימן סה

תשובה נוספת:

ולכן נראה לי שאין כל מניעה הלכתית שאישה דתית תעמיד עצמה לבחירות ותייצג את הציבור שיבחר בה. (לגבי בחירה למועצה דתית ראוי לשמוע בעניין זה את הרבנות הראשית).

פוסק: הרב אברהם לוי

ספר: מים חיים

מקור: חלק א סימן ע

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה