חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אפשר למנות אשה הזקוקה לפרנסה כמשגיחת כשרות?

תשובה:

אפשר למנות אשה שיש לה נאמנות וזו פרנסתה, ובתנאי שהרב הממונה עליה ישלם לה משכורת ולא ישירות על ידי הבעלים, ולא קופת העיר.

פוסק: הרב זאב דוב סלונים

ספר: שערי הלכה תשל"ט

מקור: שאלה כו' וראה גם פרטים נוספים באגרות משה יורה דעה חלק שני סימן מד. וראה הרב אבינר- ישראלי 629

תשובה נוספת:

במכון או במרכז חקלאות שעל פי התורה מועסקות בשכירות נשים יראות שמים שתפקידן לבדוק ולדווח על מציאת תולעים בירקות אשר בפיקוח, פעמים תפקידן גם לעצור את תהליך השיווק. אשה המועסקת למטרה זו נחשבת לאשה כשרה ולכן מותר למנות אותה למשגיחת כשרות. (בשם הגרי"ש אלישיב).

פוסק: הרב יוסף יקותיאל אפרתי

ספר: ישא יוסף - פסקי הרב אלישיב

מקור: חלק ב סימן ד וראה גם אגרות משה יו"ד ח"ג סימן נד וכן יו"ד ח"ב סימן מד

תשובה נוספת:

אין איסור לאשה להיות משגיחת כשרות ויש לה נאמנות מוחלטת על עניני כשרות. אולם כל זאת ללא פריצת גדרי צניעות וכו'.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א יו"ד סימן ג

תשובה נוספת:

אין למנות אשה להיות משגיחת כשרות.

פוסק: הרב מנשה קליין

ספר: משנה הלכות מדור התשובות- מהדורא תניינא

מקור: חלק ו סימן כד עמוד סח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה