חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש מניעה הלכתית שאשה תבחר להיות חברה בוועד עובדים?

תשובה:

אין מניעה הלכתית שאשה תבחר להיות חברה בוועד עובדים, מזכירות או הנהלה.

פוסק: הרב אליהו אברזל

ספר: שו"ת דברות אליהו

מקור: חלק ז סימן קכב וראה גם תחומין ז' עמוד 519 הגר"מ מרדכי אליהו. וראה אגרות משה יו"ד ח"ב סימן מה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: צניעות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה