חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש בשבת במנורת חשמל שיש בה כיסוי / מכסה להסתרת האור בעת הצורך?

תשובה:

מותר להשתמש בשבת במנורת חשמל עמידה שיש בה כיסוי / מכסה להסתרת האור בעת הצורך, בתנאי שהמכסה יהיה נפרד ולא מחובר למנורה וכן שלא יהיה בה מתג להגדלת או הקטנת האור.

פוסק: הרב ישראל הלוי בעלסקי

ספר: שלחן הלוי

מקור: חלק א פרק ז סעיף א וראה שו"ע או"ח סימן רעז סעיף ה ובט"ז שם

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה