חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש צורך במניין של עשרה אנשים כשעושים מניין לנשים או לחולים בעת קריאת פרשת זכור?

תשובה:

נכון שיהיו שם עשרה אנשים, כי קריאת זכור שחיובה מהתורה עיקרו בעשרה. אם העשרה לא יצאו עדיין ידי חובה אזי יברכו, ואם כבר יצאו ידי חובה לא יברכו.

פוסק: הרב אליהו גולדברג

ספר: פסקי שמועות מגדולי הפוסקים

מקור: סימן תרפ"ה, עמוד ל"ו
הגרי"ש אלישיב שליט"א, קונטרס הליכות והנהגות, וכן הובא בספר הליכות בת ישראל עמוד רצ"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה