חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם כאשר יש מניין מצומצם והכהנים יוצאים באמצע חזרת הש"ץ ליטול ידיים, צריך הש"ץ להפסיק ולחכות לחזרתם?

תשובה:

כאשר יש מניין מצומצם והכהנים יוצאים באמצע חזרת הש"ץ ליטול ידיים,  הש"ץ לא צריך להפסיק ולחכות לחזרתם על מנת שיהיה מניין, כיוון שהם יצאו לדבר מצווה.

פוסק: הרב זעליג קוסובסקי - מפסקי הגרי"ש אלישיב

ספר: יבקשו מפיהו

מקור: תפילה חלק א שער יד פרק ג שאלה 1 עמוד תריז

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב:

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה