חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם במוצאי שבת שלפני הייארצייט מותר לארגן מניין נוסף בחדר אחר, על מנת לגשת לפני העמוד?

תשובה:

אין לארגן במוצאי שבת שלפני הייארצייט מניין נוסף בחדר אחר, על מנת לגשת לפני העמוד, כיוון שאין זה מדינא וגם גורם למתפללים לא להתפלל במקום קבוע.

פוסק: הרב חיים קניבסקי

ספר: שאלת רב

מקור: חלק ב פרק כד סעיף כה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה