חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתפלל במנין מוקדם בליל יום טוב ראשון של פסח?

תשובה:

המתפללים ערבית במנין מוקדם בליל הסדר, חייבים להמתין עד הלילה ורק אזי יהיה מותר לקדש.

ספר: שו"ת תרומת הדשן

מקור: סימן קלז . וראה גם משנה ברורה סימן תעב סק"ה וכן חיי אדם כלל קל סק"ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה