חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אישה רשאית למנוע מבעלה תשמיש, כביסה, הכנת אוכל וכדומה על מנת לאלצו לעשות שלום בית וכו'?

תשובה:

אישה רשאית למנוע מבעלה תשמיש, כביסה, הכנת אוכל וכו' על מנת לאלצו לעשות שלום וכו', אם היא סובלת ממנו והוא עומד בסירובו לתקן מעשיו וגם אינו רוצה ללכת לרב או גורם דומה וגם לא לפסיכולוג או פסכיאטר בעת הצורך.

פוסק: הרב פיינהנדלר

ספר: שו"ת אבני ישפה

מקור: חלק ז סימן קיח ענפים א-ג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה