חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לחלל שבת על מנת אדם מלשלוח יד בנפשו?

תשובה:

אדם המנסה בשבת לאבד את עצמו לדעת מותר לחלל שבת על מנת להצילו.
שהרי, אדם הנמצא  כבר בתחילת פעולות נסיונות לאבד את עצמו נחשב שנכנסה בו רוח שטות ונמצא במצב של סכנה שאין בכוחו להציל עמו לבדו.

פוסק: הרב לוי יצחק בניאל

ספר: רפואה כהלכה

מקור: סימן מה וראה מהרי"ל דיסקין קונטרס אחרון סימן ה אות לד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה