חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר למנוע מדייר בבניין משותף שימוש בשטח משותף למרות שהשימוש אינו מזיק לאף דייר?

תשובה:

רשאים השכנים לעכב העמדת עגלות, אופניים וכו' במקום שאינו מיועד לכך. אולם כל זה דוקא אם רוצה להעמיד חפצים אופן קבוע, אבל אם רוצה להעמיד חפצים באופן עראי לזמן קצר, כגון לרגל שמחה או שיפוץ וכו' אין השכנים יכולים לעכב.

פוסק: פסקי בית דין צדק לממונות "הישר והטוב"

ספר: הישר והטוב שו"ת דיני ממונות - בעריכת הרב מ. ב. בורזיקובסקי

מקור: חלק טז שאלה ה עמוד פח הרב הדיין אברהם דרברמדיקר

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה