חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מעוברות ומניקות חייבות להתענות בתענית אסתר?

תשובה:

יש הפוטרים מתענית זו כל מעוברת ומניקה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פורים פרק ג הערה יד בשם הגר"א נבנצל והגרש"ז אוירבך והטעם שבינתיים ירדה חולשה לעולם.

תשובה נוספת:

הפטורות מלהתענות בתענית אסתר הן: מעוברות (משלושה חודשים ומעלה, אלא אם סובלת מהקאות ומיחושים  גם קודם לכן), מניקות  גם אם פסקו מלהניק כל עוד היא תוך כד' חודש ומרגישה חולשה. אשה שהפילה תוך שלושים יום להפלתה. ואם מרגישה חולשה מכך אזי פטורה עד כד' חודש להפלתה. וכמובן יולדת תוך שלושים יום ללידה.
וכן פטורים מלהתענות בתענית אסתר הם: חולה שאין בו סכנה, או מי שתקפה אוותו חולשה, וכן זקן מופלג שהוא תשוש כוח, וכן חתן בתוך שבעת ימי המשתה ושלושת בעלי ברית, דהיינו: אבי הבן,הסנדק, והמוהל. וכמובן כל מי שכך הורה לו הרופא.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תרפו סעיפים א- יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פורים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה