חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנעול ביום כיפור נעלי קרוקס וכדו' שאינם עשויים מעור? מה הכלל בענין זה?

תשובה:

נעלים שאינם של עור, אף על פי שהם נוחים ביותר, המנהג לילך בהם לכתחילה.

יש לשים לב שנעלים הדומים במראיתם ממש לנעלי עור, לא ילכו עמם מפני מראית עין.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: מועדים, פרק חמישי סעיפים טז - יז וראה גם שאלה דומה בשו"ת שמחת כהן חלק או"ח סימן קעג.

תשובה נוספת:

סנדלי שורש או קרוקס נוחים להליכה ולכן יש מחלוקת בעניין, אולם הלכה למעשה שאפשר לנהוג כדעת המקילים.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק א עמוד 269 הליכות שלמה עז. ראה גם מקראי קודש יום הכיפורים, פרק ח ס"ק ה, ז בשם הגר"ש מרדכי אליהו והגר"ש ישראלי

תשובה נוספת:


" אסור לנעול סנדל או מנעל של עור ... אפילו של עץ ומחופה עור, אסור 

אבל של גמי או של קש, או של בגד או של שאר מינים, מותר.." (סי´ תריד´ סע´ ב´) 

מכאן שעל פי ההלכה נעלי קרוקס אינם כלולים בהגדרה זו ולכן מותר.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תריד סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה