חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש להעביר חפץ מיד ליד בתקופת ההרחקה?

תשובה:

  1. אסור מסירה מיד ליד- אסור לבני הזוג בתקופת ההרחקות למסור דבר מידו לידה או להיפךוכשרוצים להעביר דבר יש להניחו ובן הזוג ייקחנו ממקום הנחתו.
  2. טעם האיסור – שמא יבואו לגעת האחד בשני.
  3. חפץ גדולכבד - נאסר גם הוא במסירה למרות שחשש הנגיעה קטן, ובשעת הדחק מקילים.
  4. זריקה- יש מתירים לזרוק חפץ מידו לידה ולהיפך ויש אוסרים. למעשה- לאשכנזים אסור לספרדים מותר.
  5. שכח והושיט בפני רבים- תקבל את החפץ תוך כדי זהירות שלא לנגוע בבעלה וכן להיפך.


  וראה עוד בשאלות נוספות


פוסק: הרב ראובן בן אוליאל

ספר: טהרת כרם ישראל - הלכות נידה בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: הרחקות עמוד 246

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: טהרת נשים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה