חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לנהג במקום שאין עירוב ביציאה להוציא מסמכים הדרושים לחולה?

תשובה:

נהג שבא להסיע בשבת חולה לבית החולים, מותר לו להביא מהבית אל המכונית ניירות שבלעדיהן לא יוכל לנסוע, למרות שאין עירוב במקום היציאה. וישתדל להוציאם כלאחר יד, כלומר שלא יטלטלם ביד או בכיס, אלא יתנם בין החגורה למכנסיים וכו'. 
ואם אין עירוב במקום שאליו הביא את החולה, ישאיר את הניירות, המפתחות ושאר המטלטלים במכונית ולא יוציאם. 

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק מ, סעיף עח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה