חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שני אנשים רשאים להדליק בתחילת חנוכה באותה חנוכיה?

תשובה:

יש שפסקו שבחנוכיה שיש בה שמונה פיות, מותר לשני אנשים להדליק בנר ראשון ובנר שני כל אחד בקצה אחר של החנוכיה.

פוסק: האב אהרן מרדכי בריסק

ספר: אוצר הזמנים - חנוכה

מקור: פרק ו סעיפים נד-נה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה