חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה אנשים צריכים להשתתף בשבע ברכות, והאם חייבים לאכול לחם?

תשובה:

שבע ברכות מברכים כשיש עשרה אנשים. לגבי אכילתם, יש דעות שונות בעניין, אולם הדעה המקובלת היא שלפחות שבעה מתוכם חייבים לאכול לחם ושלושה כזית פירות וכו'. קטן ואשה אינם מצטרפים למניין עשרה.
אם לא השתתפו בסעודה "פנים חדשות" אזי מברכים רק ברכת "אשר ברא".

פוסק: הרב בנימין אדלר

ספר: הנשואין כהלכתם

מקור: חלק שני פרק יד סעיף מא וסעיפים מט- נ

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה