חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כמה קשרים יש לעשות בלולב?

תשובה:

בפועל נוהגים לאגוד את שלושת המינים בעלי הלולב, אולם מותר לאגוד בכל סוג של חוט או רצועה.
כמו כן, יש הקושרים בשלושה קשרים, והאשכנזים מקפידים להשאיר את החלק העליון שבלולב ללא קשירה כדי לנענע את העלים בעת הנענועים.

ספר: שולחן ערוך

מקור: סימן תרנא' סעיף א ומשנה ברורה וכן ברמ"א שם ובפניני הלכה סוכות פרק ה סעיף ב

תשובה נוספת:

יש נוהגים לעשות שלושה קשרים כפולים, קשר אחד למטה במקום אחיזת שלושת המינים ושני קשרים מעליו בלולב עצמו.
יש נוהגים לעשות קשר אחד במקום אחיזתם ושלוש קשרים בלולב עצמו. יש הנוהגים לעשות חמישה קשרים באופן ששלושה קשרים למטה במקום אחיזת שלושת המינים ושנים בלולב עצמו ועוד מנהגים.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: פרק ט סעיף יח ראה שם עוד מנהגים.

תשובה נוספת:

צריך לקשור בקשר גמור, דהיינו בשני קשרים זה על גבי זה, ולכן כאשר מניחים אותם בקושיקל יש לקשור מעל הקושיקל בקשר גמור.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק לב סעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה