חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

איך מחלקים את דמי השדכנות כאשר השידוך נגמר על ידי מספר אנשים?

תשובה:

אם כל אחד ביצע את חלקו, דהיינו הראשון את מה שהיה צריך לעשות וכן הלאה כל אחד, אזי יחלקו את דמי השידוך ביניהם וכל אחד יקבל שליש.

פוסק: הרב ישראל גרוסמן

ספר: שו"ת הליכות ישראל

מקור: סימן ל

תשובה נוספת:

כאשר השדכן השני לא ידע שהשידוך הוצע גם על ידי שדכן קודם, הרי אז דמי השידוך מגיעים לשדכן הנוכחי.
אולם אם ידע שהשידוך כבר הוצע על יד שדכן אחר אזי מגיע גם לו חלק מדמי השידוך.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: וישמע משה, הרב משה פריד, תשע"א

מקור: חלק ד סימן רנב בשם הרבנים הרב שמואל שטרן והרב מנדל שפרן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: נישואין

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה