חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם יש חיוב לשלם מס הכנסה על קבלת טיפ (תשר)?

תשובה:

אומנם החוק מחייב לשלם מס הכנסה גם על טיפ. הנוהג המקובל כיום שלא משלמים. הרב אריאל סבור שאין מצווה דתית לקיים את החוק הזה, ואי תשלום המס לא נקרא גזל כיוון שהאזרח לא צריך להקפיד על חוק מדינה יותר מהמנהג המקובל. אולם ברגע שהמדינה תתחיל לאכוף את המס על קבלת תשר וכו' ותקנוס את העוברים על החוק אזי יהיה עליו לשלם את הקנס.

פוסק: מכון התורה והארץ- שבי דרום

ספר: אמונה עתיך

מקור: עלון 124 משפטי הארץ עמוד 31 שאלה 20 וראה גם אמונה עתיך תשע"ג עמודים 86-87 מכתב הרב אריאל נספח למאמר הרב אורי סדן

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כספים ותשלומים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה