חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם היושב שלושים רשאי לעבור דירה בתוך השלושים כפי שתכנן מראש לפני פטירת הוריו?

תשובה:

מי שתכנן לעבור במועד מסויים לעבור דירה ולפתע נפטר אביו או אמו, והוא בתוך השלושים, אינו רשאי לעבור דירה אלא אם חייב מבחינה משפטית לפנות את הדירה בה גר עכשיו שאם לא כן יבוא על ענשו.

פוסק: הרב יהודה שטרית

ספר: מנחת יהודה

מקור: חלק ב סימן לג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אבלות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה