חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם בן נשוי חייב לציית לבקשת הוריו הזקנים לעבור לגור לעיר מגורי ההורים על מנת לסייע להם?

תשובה:

בן נשוי חייב לציית לבקשת הוריו הזקנים לעבור לגור בעיר מגורי ההורים על מנת לסייע להם. אולם אם אשתו מתנגדת נמרצות לכך והדבר יפריע לשלום בית, אזי פטור מלעבור.

פוסק: הרב ישראל דוד הארפענעס

ספר: ויברך דוד

מקור: סימן כו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה