חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אשה בהריון חייבת להתענות ביום כיפור ככל אדם אחר?

תשובה:

אשה בהריון חייבת להתענות ביום כיפור. אשה בחודש התשיעי אם הריונה תקין ולא הפילה בפעמים קודמות, הרי ברוב ההריונות, אין סיבה שהצום עלול לגרום לאשה או לעוברה כל נזק.
אולם אשה שנתעברה בעזרת טיפולים, שעל פי דעת הרופאים יש חשש סכנת הפלה בשבועות הראשונים של ההריון יותר משאר המעוברות, אזי היא צריכה לשתות פחות מכשיעור ותשמור על מנוחה, ולא תלך לבית הכנסת ותתפלל בשכיבה.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק ב סימן תריז סעיף ב וראה הליכות שלמה פרק ו סעיף א וראה שו"ע סימן תרי"ז ס"א

תשובה נוספת:

אם לדעת הרופא צריכה לאכול ולשתות, כיוון שהצום עלול להזיק לה או לעוברה שאז בודאי צריכה לאכול. במקרה זה מספיק שתאכל פחות מכשיעור, דהיינו שתאכל פחות מככותבת וכעבור פחות מחמש דקות תשתה מלוא לוגמה, כך לא תרגיש רעבון. וכך תמשיך אחרי חמש דקות, וחוזר חלילה.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: יום הכפורים פרק ו סעיף א ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה