חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם וכמה מעוברת תשתה כאשר יש חשש שהצום עלול לגרום לה להפיל את עוברה?

תשובה:

מעוברת שהרופאים המכירים את מצבה הרפואי וקבעו שאם לא תשתה יש חשש שהצום עלול לגרום לה להפיל את עוברה, הדין הוא שהיא מחוייבת לשתות כדי להציל את הולד, ותשתה פחות מכשיעור, ואפילו במעוברת קודם ארבעים.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שצו, סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה