חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה דין מעוברת שמקיאה במהלך יום כיפור?

תשובה:

אשה בהריון המקיאה ללא הפסק והיא בחודש השלישי, אם יכולה לקבל נוזלים דרך הוריד תעשה כך, ואם לא אזי תשתה מים עם תערובת דברים מרים, ואם אינה יכולה אזי נראה שאפשר להתיר לה שתיה פחות מכשיעור.

פוסק: הרב יצחק זילברשטיין

ספר: שבת שבתון - חולה ביום כיפור

מקור: סעיף יט עמוד צב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה