חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה תעשה מעוברת שעל ידי הליכה מאומצת לבית הכנסת יגרם לה צורך לשתות?

תשובה:

מעוברת שיש אצלה חשש שמא על ידי הליכתה לבית הכנסת תצטרך לשתות ביום כיפור על מנת למנוע סכנת הפלה וכו', אסור יהיה  לה ללכת לבית הכנסת להתפלל, אלא תשב בביתה ותשכב כל יום כיפור ולא תתאמץ כלל ועל ידי זה תוכל לצום.
ואף על בעלה מוטל החיוב לשמור שלא תתאמץ, ואף אם יצטרך מחמת כן להישאר בבית כל היום ולשמור על הילדים.

פוסק: הרב שמואל קמנצקי

ספר: קובץ הלכות הימים הנוראים- עורך הרב דניאל אשר קליינמאן

מקור: עמוד שצה, סעיף ד

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: יום כיפור

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה