חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד ישראל יכול להיות מעורב בבישול עכו"ם על מנת לאוכלו?

תשובה:

האשכנזים הפוסקים כדעת הרמ"א נוהגים שגם בבישולי עכו"ם הישראלי ידליק את האש ודיו.
אולם לדעת הספרדים לא די בהדלקת האש אלא הישראל חייב להניח על האש את התבשיל, אלא אם כן הגוי הניח קודם את הקדירה אזי די שהישראל רק ידליק את האש .

פוסק: הרב משה פרזיס

ספר: פתבג המלך - הלכות פת ובישולי גויים

מקור: פרק ב סעיף ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: כשרות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה