חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לאדם להשתמש במעיל שהוחלף על יד אדם אחר, כגון במתלה של בית הכנסת?

תשובה:

אדם אשר מעילו הוחלף על יד אדם אחר, ויש להניח שאותו אדם שטעה משתמש במעילו, אזי מותר לו להשתמש בינתיים במעיל שהוחלף, אבל ישמור שלא לקלקלו ולא למכור את המעיל.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: שים שלום בעריכת הרב חיים זייבלד (הודפס בספר משפט כהלכה)

מקור: סימן קלו סעיף א וראה פניני הלכה, ליקוטים ב, גניבה ס"ה להקל במה שלא מקפידים כגון: במעיל גשם, מטריה וכו'

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: גניבה וגזילה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה