חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להשתמש במעלית בשבת?

תשובה:

במקום צורך וטירחא או לצורך מצווה, אפשר לסמוך על המתירים בין לעלות ובין לרדת במעלית שבת.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א סימן לא וראה שש"כ פרק כג אות מט הערה קלז -מ ובשו"ת בית אבי חלק ה, כו

תשובה נוספת:

מאחר ואדם אינו עושה כל מלאכה להניע את המעלית וכו' הרי אין חשש בשימוש מעלית אוטומטית בשבת.

(ראה גם "יביע אומר" או"ח  ח"א סימן יט, וכן שש"כ פרק ח סקמ"ט)

פוסק: הרב זאב דוב סלונים

ספר: שערי הלכה תשל"ט

מקור: סימן סח וראה ילקוט יוסף קצוש"ע חלק א סימן שמה, ח עמוד תשעג

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה