חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יהיה מותר להשתמש במעלית בשבת?

תשובה:

 בעניין שימוש מעלית בשבת - מערכת רגילה

2. מותר להצטרף לנכרים הנכנסים למעלית ומפעילים אותה לצרכיהם, אך בתנאי שיצא עימהם באותה קומה.

3. אין להכנס למעלית לבד, אף אם היא מופעלת על ידי שרת שאינו יהודי, כיון שהוא מפעיל את המעלית עבור היהודי. הדבר מותר רק אם קיים נוסע נוסף שהוא נכרי.

4. במקום שיש רוב נכרים, אפשר להניח שהזר הנכנס למעלית הוא נכרי, אלא אם חזותו מוכיחה עליו שהוא יהודי.

6. חולה שיש בו סכנה מותר ואף מצווה להעבירו במעלית, ואף למלויו הבריאים מותר להיכנס עימו למעלית. מותר לומר לנכרי להפעיל את המעלית עבור חולה שאין בו סכנה.

ג. מעלית ומדרגות נעות - מערכת אוטומטית

1. מותר להעזר במעלית המופעלת אוטומטית בשבת, ויורדת ועולה ועוצרת בכל קומה או בכל קומה שניה לסירוגין וכדו' ללא פעולת אדם.

2. הוא הדין במדרגות נעות העולות אוטומטית.

3. אולם אם המדרגות מתחילות לפעול ברגע שרגל אדם דורכת עליהם או בסמוך להם - אסור לעלות ולרדת בהם, אלא בתנאים שנזכרו לעיל בסעיף ב לעניין מערכת רגילה.

 

פוסק: הרב שלמה מן ההר - ייעוץ הלכתי

ספר: צידה לדרך - מהדורת תשס"א, מכון צומת

מקור: פרק לח סעיף ב 2 יש מן הפוסקים שאינם חוששים להשתמש במעלית באופן הנ"ל בין בירידה ובין בעליה.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה