חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם דייר הגר בקומת הכניסה צריך להשתתף בהוצות המעלית?

תשובה:

דייר הגר בקומת הכניסה אינו צריך להשתתף בהוצות המעלית, לא בהתקנתה ולא באחזקתה.

פוסק: הרב גדעון עטייה

ספר: משפטי אמת

מקור: חלק א' פרק ב סעיף מא וראה באריכות בהערה שם.

תשובה נוספת:

רבני ירושלים סבורים שהדיירים רשאים למנוע מהשכן לפרוש מהוצאות  המעלית, כיון שבכך מטיל יותר הוצאות על שאר השכנים.

פוסק: הרב הלל יצחק הלוי

ספר: משפטי הלוי

מקור: חלק ה' סימן ט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה