חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם הכנסת אורחים הינה מצווה?

תשובה:

חז"ל אמרו "גדולה הכנסת אורחים יותר מקבלת פני השכינה" (שבת כז, וראה ברמב"ם מצווה רו).
כל המכניס אורחים מקיים מצוות עשה מן התורה של והלכת בדרכיו ומצוות ואהבת לרעך כמוך.
כל המכניס אורחים בעולם הזה הקרן קיימת לו לעולם הבא ואין שיעור להכנסת אורחים (שבת קכז).

פוסק: הרב משה רחמים שעיו

ספר: פתח האהל - הכנסת אורחים

מקור: סימן א סעיפים א-ה

תשובה נוספת:

נאמר בגמרא (חגיגה כז.) משחרב בית המקדש, שולחנו של אדם מכפר עליו על ידי שמכניס אורחים ומאכילם על שולחנו.

פוסק: הרב אברהם ישראל

ספר: ואין למו מכשול

מקור: חלק ו פרק א סעיף א

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה