חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה יש לענות לנהג יהודי מחלל שבת הבקש לדעת את כיוון הדרך?

תשובה:

נהג יהודי המחלל שבת ומבקש לדעת כיצד לנסוע ליעד מסויים, אסור לשקר ולומר לו שאינו יודע. אלא יכול לומר לו שאינו יכול להגיד לו. אולם לפי דעה אחרת יאמר לנהג שאסור לחלל שבת ואסור לו לנסוע בשבת, אולם מאחר ואני רוצה למעט את חילול שבת שלך לכן אני אומר לך את הדרך הקרובה. כל זאת כשלא מדובר בפיקוח (ספק) נפש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כט' סעיף ע

תשובה נוספת:

אין להשיב לו לגבי שאלתו. אלא אם מבקש לדעת מיקום של בית חולים וכו'.

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף

מקור: חלק ד -(שבת ג) עמוד קח הלכה עט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה