חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם שכנים יכולים לעכב שכן להתקין מערכת אזעקה, כאשר הם חוששים שצופר האזעקה תפריע להם בעת קלקול המערכת?

תשובה:

שכנים יכולים לעכב שכן להתקין מערכת אזעקה, כאשר הם חוששים שצופר האזעקה תפריע להם בעת קלקול המערכת.
אם המערכת התקלקלה בשבת והדבר מפריע מאוד לשכנים מותר לומר לנוכרי להפסיק את האזעקה.

פוסק: הרב גדעון עטייה

ספר: משפטי אמת

מקור: חלק א פרק ח סעיף יג וסעיף טו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה