חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקנות חנוכיה מהודרת ממעשר כספים?

תשובה:

מי שאין לו כסף לקנות חנוכיה מכסף מהודרת, רשאי לקנות זאת מכסף של מעשר כספים, אם נוהג לקנות דבר מצווה מכספי מעשר כספים.

פוסק: הרב גבריאל ציננער

ספר: נטעי גבריאל

מקור: חנוכה פרק כא סעיף יג

תשובה נוספת:

רק אדם שדחוק בכסף, רשאי לקנות מכספי מעשר כספים, אם התנה שישתמש בכספים לצרכי מצווה, ( כגון: טלית, תפילין, מזוזה, 4 מינים, סוכה, קידוש, שופר, נר חנוכה, סעודות שבת) או שיתנה זאת מכאן ולהבא. או כאשר מדובר באדם שאין לו ברירה אחרת.

פוסק: הרב יחזקאל פיינהנלדר

ספר: באורח צדקה

מקור: פרק יא סעיף ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: חנוכה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה