חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד יש לנהוג כאשר מוצא בשבת בתוך בגדיו כסף או כל מוקצה ששכח להוציא מכסיו לפני שבת?

תשובה:

רוב הפוסקים סוסרים שהמוצא בשבת בתוך בגדיו כסף או כל מוקצה ששכח להוציא מכסיו לפני שבת, אזי כיוון שהמוקצה כבר נמצא בתוך הבגד, הוא רשאי להוליכו לכל מקום שירצה ואינו חייב לנערו מכיסו מיד.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק יט סעיף רי ובהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה