חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מה היא מצה שמורה?

תשובה:

מצווה לשמור את המצות שלא יחמיצו, שנאמר (שמות יב, יז): "וּשְׁמַרְתֶּם אֶת הַמַּצּוֹת". והכוונה למצות שאוכלים לשם מצווה בליל פסח, שנאמר בפסוק הבא: "בָּעֶרֶב תֹּאכְלוּ מַצֹּת". ודין שאר המצות שאוכלים בפסח כדין שאר המאכלים, שכל זמן שעל פי כללי ההלכה אין מקום לחשוש שיש בהם חמץ – מותר לאוכלם. אבל את מצות המצווה שאוכלים בליל הסדר נצטווינו לשמור באופן מיוחד בשמירה יתירה, והן נקראות 'מצות שמורות'.

 נוהגים כיום להדר במצות שמורות, וקונים לליל הסדר מצות שמורות משעת קצירה, ובהן מקיימים מצוות אכילת מצה. וכל כך נשתרש מנהג ההידור, עד שלמצות שמורות משעת טחינה קוראים מצות לא שמורות, למרות שלהלכה הן נחשבות שמורות, ואפשר לצאת בהן ידי אכילת מצה.

המצווה לשמור את המצות נאמרה על מצת מצווה שנצטווינו לאכול בליל ט"ו בניסן. ועניינה, לשמור את מצות המצווה שמירה מיוחדת לכבוד המצווה. כלומר, מצות שלא נשמרו, אם לפי כללי ההלכה אין מקום לחשוש שהחמיצו, מותר לאוכלן בפסח, אבל הן אינן כשרות למצת מצווה, משום שלא נשמרו באופן מיוחד לשם מצת מצווה.

לפי זה אפשר לאכול בכל הפסח מצות כשרות לפסח שאינן שמורות.

פוסק: הרב אליעזר מלמד

ספר: פניני - הלכה

מקור: פרק יב סעיפים ב-ה, הובא גם בהלכה יומית הרב ברכה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה