חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הנוהגים שלא לאכול בפסח מצה שרויה, כיצד ינהגו לגבי ילדים קטנים או לגבי חולים?

תשובה:

הנוהגים שלא לאכול בפסח מצה שרויה, אינם צריכים להחמיר לגבי חולים או ילדים קטנים, תינוקות  שקשה להם לאכול מצה רגילה.
ויש מקילים גם לגבי נשים שקשה להן והם חלשות. (מן הראוי שבמקה זה תעשינה הנשים התרת נדרים).וראה גם בתשובה זו http://www.shut-halacha.co.il/question.php?id=1198&category=&subcategory=&param=&freesearch=%D7%A9%D7%A8%D7%95%D7%99%D7%94+%D7%94%D7%AA%D7%A8%D7%AA+%D7%A0%D7%93%D7%A8%D7%99%D7%9D&filter=all

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים, פרק ס סעיף כ.

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה