חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שהוריו נהגו להחמיר על שרויה האם זה מחייב את ילדיהם להמשיך בחומרה זו?

תשובה:

מי שהוריו נהגו להחמיר על מצה שרויה אינו חייב להמשיך בחומרה זו וגם לא צריך התרת נדרים. כל זאת בניגוד לחומרת קטניות שזו חומרה המחייבת את עדת אשכנז כולה גם אם  הוריו  לא נהגו בזה.

פוסק: הרב דב ליאור

ספר: דבר חברון - שו"ת בהוצאת מכון רבני יישובים קרית ארבע

מקור: אורח חיים סימן תקח

תשובה נוספת:

מי שרוצה לשנות את מנהגו שלא לאכול מצה שרויה בפסח, צריך לעשות התרת נדרים בעת צורך גדול מאוד. אולם כל זאת אם מדובר שכל בית אביו נהגו באיסור זה או כל בני העיר. אבל אם  מדובר שהוא נהג בחומרה זו אין על בניו חיוב להמשיך בחומרה זו.

פוסק: הרב שלמה זלמן אויערבאך

ספר: הליכות שלמה -בעריכת נכדיו

מקור: פסח, פרק ד' סעיף יט וראה הערה ל

תשובה נוספת:

מעיקר הדין אינו צריך לעשות התרת נדרים  שיכול לסמוך על ההתרה שעשה בערב ראש השנה. אולם ראוי שבכל זאת יעשה התרת נדירים.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: מועדים פרק ס סעיף כא

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: פסח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה