חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם אדם יכול להיפטר ממצוות סוכה fשאין מקום בחצרו לבנותה?

תשובה:

אין אדם יכול להיפטר ממצוות סוכה בטענה שאין מקום בחצרו לבנות סוכה, 
אלא, הוא חייב לבנות סוכה במקום כלשהו, כדי שיוכל לקיים מצווה חשובה זו כהלכה.

פוסק: הרב משה הררי

ספר: מקראי קודש

מקור: סוכות, עמוד תשדמ, סעיף מח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: סוכות

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה