חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לקיים מצוות עונה בראש השנה?

תשובה:

אם יודע שלא יבוא לידי מכשול ועבירה, אזי עדיף לקדש עצמו ולהימנע מתשמיש בשני הלילות של ראש השנה. אשה שהגיע זמן טבילתה בראש השנה, תטבול והבעל יקיים מצוות עונה ולא ימנע מכך. וכן הדין באשה שאיחרה טבילתה וטובלת בראש השנה. ואם הבעל יכול יחזור ויטבול בבוקר לפני הטבילה.

פוסק: הרב רן ישראלי

ספר: המלך הקדוש

מקור: סימן ז סעיפים כח-כט ראה מ"א סימן תקפא סקט"ו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה