חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להפעיל בבית כנסת את מצלמות האבטחה גם בשבת?

תשובה:

במקום שיש חשש לגניבות וכו', מותר להפעיל בבית כנסת את מצלמות האבטחה גם בשבת.

פוסק: הרב שלמה אבינר

ספר: פסקי שלמה בעריכת הרב מ.צ.הלוי ציון

מקור: חלק ז בית כנסת עמוד 36

תשובה נוספת:

בית כנסת הרוצה להפעיל בשבת טלוויזיה במעגל סגור לצורך בטחוני, כאשר הכוונה שהמצלמה תצלם את כל הנכנסים לבית הכנסת, יהיו רשאים להתקין מערכת זו ,בתנאי שרמת הצורך הבטחוני יקבע על ידי מומחים. כמו כן המערכת תופעל על ידי שעון שבת או שתיהיה מופעלת כבר מערב שבת. 

פוסק: הרבנים משה ארנרייך ויוסף כרמל ואברכים

ספר: שו"ת במראה הבזק

מקור: חלק ג סימן לד וראה שם בהערות

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה