חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר להתקין מצלמות אבטחה בישוב, שכונה באופן שהמצלמה תפעל גם בשבת ויום טוב?

תשובה:

בישוב או שכונה הנמצאים בקו התפר או שנמצאים ליד שטחים פלסטיניים עוינים, וכן במקום שיש צורך בתגבור שמירה ובטחון, מותר להתקין מצלמות אבטחה גם אם יפעלו ברציפות בשבת, ומותר לכל אדם לעבור במקום למרות שהמצלמה מצלמת באופן אוטומטי כל הזמן.

פוסק: הרב יצחק יוסף

ספר: שו"ת הראשון - לציון מכתבי הלכה - בעריכת הרב עבדיאל ישראלי ותלמידים

מקור: חלק א סימן ל וראה יביע אומר חלק ט סימן לה וכן שלחן שלמה סימן שמ' אות יב

תשובה נוספת:

יש מקילין במקרה שאדם העובר במקום בו חיישן המפעיל תאורה או מצלמה כאשר מזהה אדם, כיוון שאין לו הנאה מזה, ואין זה רצונו, או דעתו ואינו קשור כלל לפעולה זו.

פוסק: הרב יצחק מרדכי רובין והרב שלום יוסף גלבר

ספר: ארחות שבת

מקור: פרק כו, סעיף לא וראה הערה מד בהרחבה וראה שו"ת שבט הלוי חלק ט' סימן מט

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה