חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

מי שמקדש לאחרים - היכן יקדש להם?

תשובה:

המקדש לאחרים יקדש להם במקום שאוכלים ולא יקדש בביתו ואחר כך הם ילכו לאכול במקום אחר.
לכתחילה לא יקדש לאחרים אם כבר הוא עצמו יצא ידי חובה או כאשר אינו רוצה לצאת כעת ידי חובה, אלא אם כן מקדש למי שאינו יודע, או שאינו יכול לקדש. וכן רשאי לקדש שלמי שיודע לקדש רק שישנה סיבה לכך שהם לא יכולים לקדש.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה חלק ב תשמ"ט

מקור: פרק נא סעיף ה

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה