חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

כיצד להתנהג כאשר אורח התיישב במקום של אדם אחר בבית הכנסת?

תשובה:

עיקר קביעות מקום לתפילה הנו בתפילת שמונה עשרה, ואין לשנות את מקומו אלא לצורך מצווה, או מפני שיושבים שם אנשים המטרידים אותו בתפלתו.
אם אורח  התיישב במקומו הקבוע, אזי ישתדל לשבת בסמוך למקומו הקבוע אם הדבר אפשרי. (ואם זה לא אפשרי אזי ישב בריחוק מקום).
מרחק של 1.92 מטר ממקומו נחשב עדין מקומו הקבוע (ולחזון איש 2.30 מטר).

פוסקים: הרב יצחק יוסף, הרב עובדיה יוסף

ספר: ילקוט יוסף קצוש"ע - תשס"ו

מקור: חלק א סימן צ סעיף ל

תשובה נוספת:

אין להעיר לאורח לפנות את מקום הישיבה הקבוע של אחד המתפללים הקבועים וזאת על מנת למנוע עלבון לאורח.

פוסק: הרב אביגדור הלוי נבנצל

ספר: תשובות אביגדור הלוי-ליקט הרב ניצן בראונר

מקור: הלכות תפילה עמוד קיט' סעיף לו

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: אורח

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה