חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר בשבת להחזיר ולהבריג מקל מטאטא למקומו?

תשובה:

מקל / מוט  שמשתחרר מדי פעם ממקום הברגתו, מאחר והוא רפוי ולא מוצמד היטב, יהיה מותר לחזירו למטאטא, אם רגילים לעשות זאת מדי פעם (ולפחות פעם בשלושים יום). 

פוסק: הרב אברהם דוד סיימון

ספר: שו"ת שאל בני

מקור: חלק ב סעיף 209 בשם הגרא"צ הכהן וראה בספר בנין שבת עמוד שיב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה