חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

האם מותר לצוד מקק בשבת אשר מפחיד את בני הבית?

תשובה:

מותר בשבת לצוד מקק אשר מפחיד את בני הבית ולהשליכו בחוץ, ואין זה נחשב למוקצה.

פוסק: הגרי"ש אלישיב

ספר: אשרי האיש פסקי הגרי"ש אלישיב, בעריכת הרב יחזקאל פיינהנדלר

מקור: שבת פרק כא סעיף י- בהסתמך על משנ"ב

תשובה נוספת:

חרקים, כגון יתושים יבריחם מעליו ולא יצוד אותם, וכאשר עוקצים אוט כאשר נמצאים על גוופו של אדם, ואינו יכול להסירם אזי יהיה מותר לצודם ולקחתם בידים ולהשליכם החוצה, כאשר יש חשש למחלת מלריה ובכלל כשיש חשש שיעבירו מחלות מסוכנות יהיה מותר להרגם.

פוסק: הרב יהושע ישעיה נויבירט

ספר: שמירת שבת כהלכתה מהדורה ג' תש"ע

מקור: פרק כה סעיפים א-ב

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שבת

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה