חיפוש

חיפוש עפ"י נושאים:

חיפוש חופשי:

שאלה:

הא שכנים יכולים לעכב שכן פתיחת מרפאת שיניים בביתו?

תשובה:

יש אומרים ששכנים אינם יכולים לעכב שכן פתיחת מרפאת שיניים בביתו, שהרי צרכי רפואה נחשב כצרכי מצווה.

פוסק: הרב אברהם חנוך העניך פיעטרקובסקי

ספר: באר חנוך - על דיני ממונות

מקור: חלק א סימן קנו סעיף יח

הלכה למעשה יש להתייעץ עם מורה הוראה

חפשו עוד ב: שכנים

חזרה לדף הקודם
הרשמה להלכה יומית
שם:
דוא"ל:
שליחה